Adovkathuset
 

Strafferet

  

Carsten Brix er af Justitsministeriet udpeget som beneficeret forsvarer.

 

Det betyder, at Carsten Brix kan blive beskikket som forsvarer og bistandsadvokat i straffesager. Straffesager er en naturlig del af Carstens arbejdsområde, og han har i mere end 15 år arbejdet som forsvarer ved Retten i Roskilde og Østre Landsret.

 

Du har altid selv ret til at vælge din advokat i en straffesag. Det gælder både, når du er mistænkt elle hvis du er udsat for vold eller overgreb.

 

Du kan kontakte Carsten direkte eller give politiet besked om dit valg af Carsten som din advokat.

 

Carsten anbefaler altid, at du kontakter ham inden den første afhøring hos politiet, så han kan bistå dig lige fra sagens start. Carsten kan være med til afhøringer, vil forberede dig til at møde i retten og vil deltage i alle møder i retten sammen med dig.

 

Som din personlige advokat vil Carsten sikre dig et godt forsvar, hvis du bliver tiltalt eller sigtet i en straffesag.

 

Som forurettet i en straffesag, f.eks. i en volds- eller voldtægtssag, kan du få beskikket en bistandsadvokat.

 

En bistandsadvokats rolle omfatter bl.a. vejledning, medens politiet efterforsker sagen, og hvis sagen senere skal for retten.

 

Bistandsadvokat kan herudover hjælpe dig med at få erstatning, bl.a. ved at opgøre dit erstatningskrav og fremsætte det under en eventuel retssag og overfor Erstatningsnævnet.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Søndre Alle 21 B
DK-4600 Køge
Tlf: 5665 2616
Fax: 5665 7777      CVR.nr.: 1698 1397