Adovkathuset
 

Personale

 

Advokat Steen Jørgensen (H)
 Skriv til mig - klik her
1977: Cand.jur. - advokatfuldmægtig
1980: Advokat

1984: Møderet for landsret

1990: Møderet for Højesteret

1991: Fast medhjælper for skifteretten i Roskilde

1996: Autoriseret bobestyrer

 

Som praktiserende advokat i Køge og som selvstændig siden 1981, har jeg beskæftiget mig indgående med rådgivning, konfliktløsning og retssagsbehandling inden for erhvervsjuraen og familieretten.
 
Jeg beskæftiger mig med familie- og arveret, herunder mange års erfaring med behandling af dødsboer og udfærdigelse af testamenter og ægtepagter. Jeg er medlem af Danske Arveretsadvokater.
  
Ydermere er jeg medlem af Danske Boligadvokater, idet jeg ligeledes har stor erfaring med berigtigelse af ejendomshandler.

 

Arbejdsområder:

 
-          Køb og salg af fast ejendom

-          Dødsboer/konkursboer

-          Testamenter og ægtepagter

-          Familieret
-          Lejeret
-          Konkursret
-          Erhvervsret

-          Selskabsret

-          Virksomhedsoverdragelse/generationsskifte

-          Administration af fast ejendom
 

Medlem af følgende bestyrelser:

Retshjælpen i Køge

Køge Grundejerforening
 

Tidligere tillidserhverv:

Formand for Vallø Erhvervsgruppe

Formand for Køge Advokatforening

Medlem af repræsentantskabet i Unibank A/S (nu Nordea)

Bestyrelsesmedlem i T.K.O.L.
Juridisk Forening Køge
  
Medlemsskaber:
Danske Boligadvokater
Danske Arveretsadvokater
Advokatsamfundet
 
  
 
Advokat Carsten Brix (H)
 Skriv til mig - klik her
Jeg har været praktiserende advokat i Køge siden 1986. Jeg har haft møderet for Højesteret siden 1992.
 
Jeg beskæftiger mig overvejende med erhvervsrådgivning, herunder bygge- og entrepriseret, erhvervslejeret, køb af erhvervsejendomme samt selskabsret.

 

Jeg er fast medhjælper for skifteretten i Roskilde i insolvenssager, og har derfor stor erfaring med rekonstruktion af virksomheder, akkordordninger, gældssaneringssager, likvidation af selskaber samt konkursboer.

 

Inden for privatretten beskæftiger jeg mig primært med oprettelse af testamenter og ægtepagter.

 

Jeg har stor erfaring med køb og salg af fast ejendom for såvel erhverv som private, og er tilknyttet Danske BOLIG advokater.

 

Jeg har stor erfaring med førelse af såvel retssager som voldgiftssager.

 

Jeg er af retten i Roskilde antaget som beneficeret advokat til udførelse af specielt straffesager.
 
 
 
 
 
Skriv til mig - klik her
Advokat Michala Jørgensen (L)
 
Cand.jur. fra Københavns Universitet 2011.
 
 
 

 


 
 
Skriv til mig - klik her
Sekretær Helle Raahauge 
 
Helle Raahauge er sekretær for advokat Carsten Brix og tager sig herudover, af selvstændig sagsbehandling vedrørende ejendomshandler, selskaber og realkreditinkasso.
    
 
Skriv til mig - klik her
Sekretær Hanne Christensen
 
Hanne Christensen er sekretær for advokat Steen Jørgensen og beskæftiger sig i øvrigt med ejendomshandler.
 
 
   

 
 
 
 
Sekretær Mette Aavang Andersen
 
Mette Aavang Andersen fungerer som sekretær for advokat Steen Jørgensen og beskæftiger sig herudover
med dødsbobehandling.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Søndre Alle 21 B
DK-4600 Køge
Tlf: 5665 2616
Fax: 5665 7777      CVR.nr.: 1698 1397