Adovkathuset
 

Privatret

  

Privatretten vedrører nogle af livets mest følsomme private og juridiske problemstillinger. Det er derfor vigtigt, at disse emner varetages af personer med såvel juridisk indsigt som evne til personlig indlevelse.

 
Inden for privatretten tager vi os i stor udstrækning af:
 

·     Testamenter og ægtepagter

·     Fuldmagter, herunder fremtidsfuldmagter

·     Bodeling

·     Ægteskabs- og forældremyndighedssager

·     Ejendomshandler

·     Dødsbobehandling

·     Øvrige problemstillinger vedrørende privatlivet
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stensbjergvej 1, 2. tv
DK-4600 Køge
Tlf: 5665 2616
Mobil: 5665 2616      CVR.nr.: 1698 1397