kompetencer og specialer

Bolighandel

Advokat Michala Jørgensen har igennem mange år beskæftiget sig med bolighandler og er medlem af Danske BOLIGadvokater, som er en sammenslutning af danske advokater med speciale inden for køb og salg af parcelhuse, ejerlejligheder, sommerhuse og andelsboliger. Advokat Michala Jørgensen er tillige en del af bestyrelsen i Danske BOLIGadvokater.

Advokat Michala Jørgensen har således stor erfaring inden for boligområdet og kender til de faldgrupper, som man som køber eller sælger skal være opmærksomme på i forbindelse med en ejendomshandel. 

Et køb eller salg af en fast ejendom beløber sig sædvanligvis i millionklassen, hvorfor det er nødvendigt at have en advokat på sagen og sikre sig, at man ikke løber ud i juridiske problemstillinger, som efterfølgende vil medføre et økonomisk tab. 

Er der mangler ved ejendommen eller andre problemer efter overtagelse, bistår Advokathuset ApS også i den forbindelse.

Kontakt for nærmere information

Dødsbobehandling

Advokathuset

Der er mange juridiske spørgsmål, der trænger sig på i forbindelse med, at en person afgår ved døden og den efterfølgende behandling af boet.

Advokathuset ApS bistår dagligt med skifte af dødsboer og fordeling af arv. Advokathuset ApS vil derfor kunne rådgive dig om valg af skifteform og bistå dig under hele processen.

Advokat Michala Jørgensen har stor erfaring med behandling af dødsboer og er medlem af Danske Arveretsadvokater.

Kontakt for nærmere information

erhvervsrådgivning

Et af Advokathuset ApS hovedområder er rådgivning vedrørende erhvervslivets forhold.

Advokat Carsten Brix har mange års erfaring med behandling af sager for virksomheder, herunder

 • Generel erhvervsrådgivning
 • Stiftelse af selskaber
 • Erhvervslejeret
 • Virksomhedsoverdragelser
 • Arbejds- og ansættelsesret
 • Entreprisesager
 • Konkurssager
 • Inkasso – herunder realkreditinstitut – og bankinkasso

Vi glæder os til også at kunne servicere jeres virksomhed.

Kontakt for nærmere information

insolvensret

Advokathuset

Advokat Carsten Brix har stor erfaring med insolvensret og har mere end 30 års erfaring med behandling af konkursboer.

Endvidere er Carsten medlem af Gældsstyrelsens advokatpanel.

Kontakt for nærmere information

privatretten

Privatretten vedrører nogle af livets mest følsomme private og juridiske problemstillinger. Det er derfor vigtigt, at disse emner varetages af personer med såvel juridisk indsigt som evne til personlig indlevelse.

Inden for privatretten tager vi os i stor udstrækning af:

 • Dødsbobehandling
 • Testamenter og ægtepagter
 • Fuldmagter, herunder fremtidsfuldmagter
 • Ejendomshandler
 • Civile retssager

Kontakt advokat Michala Jørgensen for en drøftelse.

Kontakt for nærmere information

strafferet

Advokathuset

Carsten Brix er af Justitsministeriet udpeget som beneficeret forsvarer ved Retten i Roskilde og Østre Landsret. Det betyder, at Carsten Brix kan blive beskikket som forsvarer og bistandsadvokat i straffesager. Straffesager er en naturlig del af Carstens arbejdsområde, og han har i mere end 20 år arbejdet som forsvarer ved Retten i Roskilde og Østre Landsret.

Du har altid selv ret til at vælge din advokat i en straffesag. Det gælder både, når du er mistænkt eller hvis du er udsat for en forbrydelse. Du kan kontakte Carsten direkte eller give politiet besked om dit valg af Carsten som din

advokat.

Carsten anbefaler altid, at du kontakter ham inden den første afhøring hos politiet, så han kan bistå dig lige fra sagens start. Carsten kan være med til afhøringer, vil forberede dig til at møde i retten og vil deltage i alle møder i retten sammen med dig. Som din personlige advokat vil Carsten sikre dig et godt forsvar, hvis du bliver tiltalt eller sigtet i en straffesag. Carsten varetager gennem hele forløbet dine interesser og ikke andres. 

Som forurettet i en straffesag, f.eks. i en volds- eller voldtægtssag, kan du få beskikket en bistandsadvokat. En bistandsadvokats rolle omfatter bl.a. vejledning, medens politiet efterforsker sagen, og hvis sagen senere skal for retten. Bistandsadvokat kan herudover hjælpe dig med at få erstatning, bl.a. ved at opgøre dit erstatningskrav og fremsætte det under en eventuel retssag og overfor Erstatningsnævnet.

Kontakt for nærmere information