Mød vores team

Carsten Brix

Advokat Carsten Brix (H)

Advokat Carsten Brix har været praktiserende advokat i Køge siden 1986 og har siden 1992 haft møderet for Højesteret. Carsten beskæftiger sig med erhvervsrådgivning, herunder erhvervslejeret, køb af erhvervsejendomme, selskabsret samt virksomhedsoverdragelser.

Carsten er medlem af Gældsstyrelsens Advokatpanel og behandler konkursboer. Inden for privatretten beskæftiger Carsten sig primært med civile retssager og har stor erfaring med førelse af såvel retssager som voldgiftssager. Carsten beskæftiger sig med strafferet og er beneficeret forsvarer under Retten i Roskilde og Østre Landsret.

cb@advokathuset-koege.dk

Michala Jørgensen

Advokat Michala Jørgensen (L)

Advokat Michala Jørgensen har været advokatfuldmægtig og advokat i Køge siden 2011 og har siden 2018 haft møderet for landsret. Michala beskæftiger sig primært med privat rådgivning, herunder, behandling af dødsboer, køb og salg af fast ejendom, civile retssager og familieretlige sager. Herudover bistår Michala mange med oprettelse af testamenter, ægtepagter og fuldmagter.

Michala har derfor stor erfaring med køb og salg af fast ejendom, og er bestyrelsesmedlem i Danske BOLIGadvokater. Ydermere er Michala medlem af blandt andet Danske Arveretsadvokater, Det Gode Testamente, Danske Advokater samt Advokatsamfundet.

mj@advokathuset-koege.dk

Helle Raahauge

Sekretær Helle Raahauge

Helle Raahauge er sekretær for kontorets advokater og tager sig herudover, af selvstændig sagsbehandling vedrørende ejendomsadministration og selskaber.

hr@advokathuset-koege.dk

Hanne Christensen

Sekretær Hanne Christensen

Hanne Christensen er sekretær for kontorets advokater og beskæftiger sig i øvrigt med ejendomshandler.

hc@advokathuset-koege.dk

Rikke Løfqvist

Sekretær Rikke Løfqvist

Rikke Løfqvist fungerer som sekretær for kontorets advokater og beskæftiger sig herudover med dødsbobehandling.

rl@advokathuset-koege.dk